Πυροσβεστήρας 2lt

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.


Πιστοποιημένος βάσει του ΕΝ3-7:2004 + A1:2007 ΕΒΕΤΑΜ CERTIFICATE No: MED-EX-C-364/EN3/B/01/11.
Πιστοποιημένος σύμφωνα με την 97/23/ΕΚ (CE 0437) ΕΒΕΤΑΜ CERTIFICATE No: EX-C-364/PED/B/01/11.
Πιστοποιητικό ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2008/67/ΕΚ ΕΒΕΤΑΜ CERTIFICATE No: MED-EX-C-364/EN3/B/01/11.
Πιστοποιητικό διηλεκτρικής αντοχής φορητών πυροσβεστήρων από το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων της ΔΕΗ (Κ.Δ.Ε.Π.), σύμφωνα με την παράγραφο 9 παράρτημα C του Κανονισμού ΕΛΟΤ ΕΝ 3.07 + Α1: 2007 με Αριθ. Πιστοποιητικού: 2235/2009/EEA.


Εγκεκριμένος από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Έγκριση Α.Π.Σ. 41449 Φ.701.6 της 17 Αυγούστου 2009 που αφορά σε χώρους που χρησιμοποιούνται μαγειρικά έλαια (κατηγορία πυρκαγιάς F), οι πυροσβεστήρες κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα θεωρούνται επικίνδυνοι βάσει του ΕΝ3.7/2004+ Α1 2007 Παράρτημα L, διότι δεν μπορούν να σβήσουν κατηγορία F και αποκλείονται βάσει του προτύπου για αυτή την κατηγορία πυρκαγιάς. Επίσης επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εν λόγω παράρτημα του ΕΝ3.7/2004+ Α1 2007 δεν επιτρέπεται καν να δοκιμάζονται για πιστοποίηση ούτε να φέρουν την σήμανση F.

Οι πυροσβεστήρες BONPET απαιτούν έλεγχο πίεσης κάθε χρόνο όπως όλοι οι πυροσβεστήρες και θα έχουν την εγγύηση της αντιπροσωπείας μετά τον πρώτο χρόνο για 10 έτη, εφόσον τηρείται η προβλεπόμενη από την νομοθεσία διαδικασία ετήσιας συντήρησης.
Η ετήσια συντήρηση και ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43/2005 και 17230/671/2005.

backπροηγούμενο άρθρο                                                                                                      επόμενο άρθροnext