Δεύτερη ενέργεια

Να σημειωθεί και πάλι ότι το ΒΟΝΡΕΤ είναι το μοναδικό υλικό που έχει δεύτερη ενέργεια στην κατάσβεση πυρκαγιάς, διότι όπου πέσει αφήνει ένα ενεργό φιλμ που δεν επιτρέπει την επανάφλεξη της φωτιάς.
Δεν προκαλεί καμία βλάβη σε μηχανήματα και σε ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς και δεν αφήνει υπολείμματα όπως π.χ. σκόνη.

backπροηγούμενο άρθρο                                                                                                      επόμενο άρθροnext