Αμπούλα / Διαφορές από άλλα πυροσβεστικά μέσα

Συγκριτικός πίνακας αμπούλας BONPET με κλασικούς πυροσβεστήρες και μόνιμα συστήματα. 

  ΑΜΠΟΥΛΑ BONPET  ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ  ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Προστασία συγκεκριμένων σημείων  Τοπικά   Όχι Συνολική προστασία του χώρου 
Εγγυημένη λειτουργία 100% χωρίς δυσλειτουργίες Πιθανότητα δυσλειτουργίας Πιθανή δυσλειτουργία λόγω των διαφόρων εξαρτημάτων
Εξάρτηση από ύπαρξη ρεύματος Ανεξάρτητο Ανεξάρτητο Εξαρτημένο
Τρόποι χρήσης    Αυτόματα, χειροκίνητα, ανάμειξη με νερό  χειροκίνητα Αυτόματα
Ασφάλεια περιβάλλοντος  Απόλυτα εγγυημένη  Μη εγγυημένη  Μη εγγυημένη 
Design/αισθητική  Ναι  Όχι  Όχι σε όλες τις περιπτώσεις 
 Εγκατάσταση Εύκολη  Εύκολη  Μόνο από ειδικούς 
 Συντήρηση  Δεν χρειάζεται για 10 χρόνια  Απαραίτητος έλεγχος και αναγόμωση κάθε χρόνο Απαραίτητος έλεγχος και συντήρηση κάθε 6-12 μήνες 
 Βάρος Λιγότερο από 1 κιλό  1 εως 100 κιλά ---- 
 Ευκολία μεταφοράς Μεγάλη  Εξαρτώμενη από το βάρος  Καμία 
 Τρόπος κατάσβεσης    Ογκομετρικός, συνδυασμένος (αέριο, ψύξη, φιλμ υγρού)  Ενιαίος-τύπος, επιφάνεια (αέριο, ξηρά σκόνη, οξύ, αφρός)  Ενιαίος-τύπος, επιφάνεια ή ογκομετρικός (αέριο, νερό) 
Παράλληλες ζημιές Καμία (το υγρό φιλμ εξατμίζεται σε 24 ώρες) Ανεπανόρθωτες ζημιές από σκόνη και οξέα Μεγάλες (από κατάκλιση νερού)

 

backπροηγούμενο άρθρο                                                                                                             επόμενο άρθροnext