Υγρό για γενική χρήση

Συσκευασία & χρήση.


Το υγρό ΒΟΝΡΕΤ διατίθεται σε πλαστικά δοχεία ποικίλης χωρητικότητας για ευκολία μεταφοράς και χρήσης.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πυροσβεστικά οχήματα, τρέϊλερς, μόνιμες εγκαταστάσεις ή άλλους μηχανισμούς και συστήματα πυρόσβεσης με μέγιστη αποτελεσματικότητα & αμεσότητα, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο υλικό κατάσβεσης.
Είναι απόλυτα συμβατό για συστήματα και εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται για κατάσβεση με ρήψη νερού η αφρού.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να αποσφραγίσουμε το δοχείο με το υγρό ΒΟΝΡΕΤ να μεταγγίσουμε την ποσότητα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και να ξανακλείσουμε το δοχείο. Το υλικό δεν πρέπει να μείνει αποσφραγισμένο στον αέρα πάνω από 24 ώρες διότι μειώνεται η κατασβεστική του ικανότητα.
Όταν το υγρό το αναμείξουμε με νερό για κατάσβεση Αστικών η Δασικών πυρκαγιών έχουμε ενεργό κατασβεστικό υλικό για 24 και πλέον ώρες, για το λόγο αυτό σε περιπτώσεις που απαιτείται ανάμειξη με νερό αυτό θα πρέπει να γίνεται αυτόματα η χειροκίνητα την στιγμή της κατάσβεσης.

Η διαδικασία αυτή είναι πολύ απλή και εύκολη, γίνεται και με χρήση ειδικού εξοπλισμού όπως αναμεικτήρες όπου μπορούμε να ρυθμίζουμε το ποσοστό ανάμειξης, αλλά και εάν δεν έχουμε ειδικό εξοπλισμό ανάμειξης με νερό μπορούμε να κάνουμε ανάμειξη απευθείας από το δοχείο απλά με χρήση υποπίεσης.
Σαν υγρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτο με 100 φόρες μεγαλύτερη ισχύ κατάσβεσης από το νερό, η σε ανάμιξη με νερό σε ελάχιστη αναλογία 3% έως 6%. Σε αυτήν την περίπτωση αυξάνει την κατασβεστική ικανότητα του νερού κατά 20 φόρες συνδυάζοντας όλα τα πλεονεκτήματα του υγρού ΒΟΝΡΕΤ (κατάσβεση σε χρόνους μικρότερους του ενός λεπτού χωρίς να επιτρέπει επανάφλεξη κλπ.)
Παράδειγμα ανάμειξης.
Αναμιγνύοντας 1t νερού με 40lt υγρού ΒΟΝΡΕΤ η κατασβεστική ικανότητα που προκύπτει αντιστοιχεί σε 20 τόνους καθαρού νερού, ποσότητα που θα απαιτούσε πολύ χρόνο για να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε σημείο Αστικής η Δασικής Πυρκαγιάς.
Το ποσοστό ανάμειξης κάθε φορά εξαρτάται από το είδος της πυρκαγιάς διότι διαφοροποιούνται τα θερμικά φορτία.
Το υγρό ΒΟΝΡΕΤ έχει διάρκεια ζωής 10 έτη όταν φυλάσσεται σε μεταλλικά αεροστεγώς σφραγισμένα δοχεία και 5 έτη όταν φυλάσσεται σε πλαστικά αεροστεγώς σφραγισμένα δοχεία.

Έχει έγκριση - αποδοχή χρήσης από τα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 33139/21-07-2011.

Απαιτείται επανέλεγχος της κατασβεστικής ικανότητας του υλικού ανά 5 έτη βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.

backπροηγούμενο άρθρο                                                                                                      επόμενο άρθροnext