Αμπούλα / Αποτελεσματικότητα

Για να υπολογίσουμε τον καλυπτόμενο χώρο με αμπούλες αυτόματης πυρόσβεσης BONPET πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ότι κάθε αμπούλα καλύπτει 4m2 (τετραγωνικά μέτρα) ή 8m3 (κυβικά μέτρα) ενός κλειστού χώρου, όταν τοποθετηθεί σε 2m (μέτρα) ύψος πάνω από την προστατευόμενη επιφάνεια.
Για κατάσβεση των πυρκαγιών κατηγορίας Β (υγρά καύσιμα), κάθε αμπούλα καλύπτει 44cmX44cm και η αποδοτικότητα εξαρτάται από τις ιδιότητες του υγρού που καίγεται.

Οι αμπούλες αυτόματης πυρόσβεσης BONPET μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως το κύριο σύστημα κατάσβεσης ή ως συμπληρωματικό μέσα στα υπάρχοντα συστήματα πυρόσβεσης ενός μεγάλου χώρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αμπούλες τοποθετούνται στα σημεία που παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου πυρκαγιάς (σημεία που μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά).

Μπορούν να  προστατέψουν αποτελεσματικά χώρους με μικρό κυβικό όγκο σβήνοντας τη φωτιά στο ξεκίνημά της. Εφαρμόζοντας μέσα ή πάνω σε ηλεκτρικούς πίνακες, ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, αποροφητήρες κλπ, αποτρέπουμε μεγαλύτερες καταστροφές από την εξάπλωση της φωτιάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σημεία αυτά είναι αδύνατον να καλυφθούν από συστήματα ογκομετρικής τεχνικής (ολικής κατάκλισης κλπ) λόγω ασύμφορου κόστους,
από αυτά όμως στατιστικά ξεκινούν οι περισσότερες πυρκαγιές.

backπροηγούμενο άρθρο                                                                                                             επόμενο άρθροnext