Μπουτόν

BENTEL
01
Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς  Addressable.
Για αναλογικούς πίνακες.

CQR
02

Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς.
Με άθραυστο τζάμι και κλειδί.
Πιστοποιητικά ΕΝ54.

BENTEL
03
Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς.
Για συμβατικούς πίνακες.

BENTEL
04
Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς εξωτερικό.
Για συμβατικούς πίνακες.

BENTEL
05
Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς εξωτερικό Addressable.
Για αναλογικούς πίνακες.

COFEM
06
Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς εξωτερικό Addressable.
Για αναλογικούς πίνακες.

BENTEL
07

Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς.
Με άθραυστο τζάμι και κλειδί.
Πιστοποιητικά ΕΝ54.