Πίνακες

Πίνακας (Κεντρική Μονάδα Ελέγχου).
Η κεντρική μονάδα ελέγχου είναι ο εγκέφαλος του όλου συστήματος ο οποίος ελέγχει όλα τα τερματικά αισθητήρια και συσκευές  που έχουμε εγκαταστήσει στον χώρο μας (ανιχνευτές, , πληκτρολόγιο χειρισμού κ.λ.π.).
Έχει τη δυνατότητα να στέλνει κωδικοποιημένα σήματα μέσω τηλεφωνικής γραμμής στα 24ωρα κέντρα λήψης σημάτων συναγερμού και να ενημερώνει για τα συμβάντα που γίνονται.

BENTEL
01
Επεκτάσιμος συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης.
Με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας μικρών ή μεγάλων διαστάσεων.
Διαθέτει μητρική πλακέτα 8 ζωνών, στην οποία μπορούν να συνδεθούν μέχρι 2 πλακέτες επέκτασης.
Συνολικά ο πίνακας μπορεί να φθάσει τις 24 ζώνες και 504 συνδεδεμένων ανιχνευτών.
Κάθε ζώνη ανίχνευσης διαθέτει μία έξοδο επανάληψης συναγερμού που επιτρέπει την επιλογή ανίχνευσης πυρκαγιάς.
Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει πίνακας 2 ανεξάρτητων κατασβέσεων με την πλακέτα J400EXT.
Ο πίνακας διαθέτει εξόδους συναγερμού για τον έλεγχο αυτοτροφοδοτούμενων σειρήνων,
πιεζοηλεκτρικών σειρήνων, ενδεικτικών λυχνιών κ.τ.λ.
Διατίθεται software σε περιβάλλον Windows ικανό να διαχειριστεί τη μνήμη καταγραφής συμβάντων,
εκτυπωτές, αρχεία, επανεκκίνηση, καθώς και όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες που διαθέτει ο πίνακας.
Πιστοποίηση ΕΝ 54.

BENTEL
02
Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης από  2 έως και 8 ζωνών.
Με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας μικρών ή μεγάλων διαστάσεων.
Ο πίνακας μπορεί να φθάσει τις 8 ζώνες και 168 συνδεδεμένων ανιχνευτών.
Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει πίνακας κατάσβεσης με την πλακέτα J400EXT.
Ο πίνακας διαθέτει εξόδους συναγερμού για τον έλεγχο αυτοτροφοδοτούμενων σειρήνων,
πιεζοηλεκτρικών σειρήνων, ενδεικτικών λυχνιών κ.τ.λ.
Πρόσβαση στον πίνακα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα με την χρήση κωδικού ή κλειδιού.
Διατίθεται software σε περιβάλλον Windows ικανό να διαχειριστεί τη μνήμη καταγραφής συμβάντων,
εκτυπωτές, αρχεία, επανεκκίνηση καθώς και όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες που διαθέτει ο πίνακας.
Πιστοποίηση ΕΝ 54.

BENTEL
03
Σημειακός (Addressable)  πίνακας πυρανίχνευσης.
Διαθέτει 1 addressable Loop.
250 συσκευές ανίχνευσης σε κάθε βρόγχο (Loop). Χειροκίνητη διαχείριση των βρόγχων.
1 συμβατική ζώνη η οποία μπορεί να δεχτεί έως 32 συσκευές πυρανιχνευτών.
16 προγραμματιζόμενες έξοδοι open collector. 3 έξοδοι NAC.
16 έξοδοι open collector. Interface RS485 για σύνδεση έως και 8 επαναλήπτες (repeaters).
Εύκολη διαχείριση και προγραμματισμός μέσω αλφαριθμητικού πληκτρολογίου και οθόνη LCD .
Software προστατευμένο με την χρήση κωδικού πρόσβασης.
Ιστορικό 1.600 συμβάντων.
Πιστοποίηση ΕΝ 54.

BENTEL
04
Σημειακός (Addressable)  πίνακας πυρανίχνευσης.
Διαθέτει 2 addressable Loop.
250 συσκευές ανίχνευσης σε κάθε βρόγχο (Loop). Χειροκίνητη διαχείριση των βρόγχων.
1 συμβατική ζώνη η οποία μπορεί να δεχτεί έως 32 συσκευές πυρανιχνευτών.
16 προγραμματιζόμενες έξοδοι open collector. 3 έξοδοι NAC.
16 έξοδοι open collector. Interface RS485 για σύνδεση έως και 8 επαναλήπτες (repeaters).
  Εύκολη διαχείριση και προγραμματισμός μέσω αλφαριθμητικού πληκτρολογίου και οθόνη LCD .
Software προστατευμένο με την χρήση κωδικού πρόσβασης.
Ιστορικό 1.600 συμβάντων.
Πιστοποίηση ΕΝ 54.

COFEM
05 05a
Ο αναλογικός πίνακας LYON είναι πιστοποιημένος με ΕΝ 54-2 και ΕΝ 54-4 σύμφωνα με
τις τελευταίες οδηγίες CE.
Μπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς ακόμα και στις πιο δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, ηλεκτρικές παρεμβάσεις,
ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, κραδασμούς κ.τ.λ.
Το σύστημα διευθυνσιοδοτούμενης ανίχνευσης έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει την συσκευή,
η οποία έχει δώσει συναγερμό ή έχει βλάβη και επιτρέπει την πλήρη διαμόρφωση των παραμέτρων ανίχνευσης .
Στο αναλογικό  σύστημα της Cofem, τα στοιχεία του βρόγχου έχουν την να είναι αυτοαναγνωρίσημα.
Ο πίνακας είναι σημειακός (Addressable)  2 βρόγχων (Loop) με 99 συσκευές ανά βρόγχο.
Χωρητικότητα 64 διαμορφώσιμων relay.  Ιστορικό 4.000 συμβάντων με ημερομηνία και ώρα.
Επιβλεπόμενη έξοδος σειρήνας  με χρονοκαθυστέρηση 0 έως 10 λεπτά. Εξοδος συναγερμού NO/NC.
Δυνατότητα διευθυνσιοδοτούμενης σειρήνας στο βρόγχο. Σημείο κλήσης εκκένωσης στον πίνακα ελέγχου.
Φωτιζόμενη οθόνη 4 γραμμών. Σύνδεση έως και 15 επαναληπτών.
Χώρος για 2 μπαταρίες 7Ah.
Διαμορφώσιμος με το λογισμικό PC-EASY LYON.

COFEM
06
Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης  2 έως 12 ζωνών.
Πιστοποιημένος με ΕΝ 54-2 , ΕΝ 54-4 , EV 12094-1 σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες CE.
Χρησιμοποιεί συμβατικούς ανιχνευτές και συμβατικά σημεία κλήσης.
Δυνατότητα 32 συσκευών σε κάθε ζώνη.
Έξοδος σειρήνας  με χρονοκαθυστέρηση 0 έως 10 λεπτά και προστατευόμενη από διακόπτη ασφαλείας.
Έξοδος συναγερμού μέσω ξηράς επαφής NO/NC.
Επιβλεπόμενη έξοδος βλάβης με χρονοκαθυστέρηση 0 έως 10 λεπτά και προστατευόμενη από διακόπτη ασφαλείας.
Δύο βοηθητικοί έξοδοι 30V επιβλεπόμενες και προστατευόμενες από διακόπτη ασφαλείας.
Διαθέτει μέθοδο ελέγχου για την διευκόλυνση της γρήγορης και εύκολης αναγνώρισης
των αισθητηρίων και των σημείων κλήσης.
Χώρος για 2 μπαταρίες 7Ah.

COFEM
07

Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών με λειτουργία κατάσβεσης.
Επιβλεπόμενη έξοδος σειρήνας  με χρονοκαθυστέρηση 0 έως 10 λεπτά και προστατευόμενη από διακόπτη ασφαλείας.
Έξοδος συναγερμού μέσω ξηράς επαφής NO/NC.
Επιβλεπόμενη έξοδος βλάβης  με χρονοκαθυστέρηση 0 έως 10 λεπτά και προστατευόμενη από διακόπτη ασφαλείας.
Δύο βοηθητικοί έξοδοι 30V επιβλεπόμενες και προστατευόμενες από διακόπτη ασφαλείας.
Διαθέτει μέθοδο ελέγχου για την διευκόλυνση της γρήγορης και εύκολης αναγνώρισης
των αισθητηρίων και των σημείων κλήσης.
Πιστοποιημένος με ΕΝ 54-2 , ΕΝ 54-4 , EV 12094-1 σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες CE.
Μεταλλικό περίβλημα με πορτάκι και χώρο για 2 μπαταρίες 7Ah.  
Δυνατότητα εγκατάστασης σημείων κλήσης για χειροκίνητη παύση της κατάσβεσης
καθώς και σημείων κλήσης για την ενεργοποίησή της.
Έξοδος για ειδοποίηση κατάσβεσης (γνωστή ως R1) επιβλεπόμενη και με προστασία
από επαναφερόμενο διακόπτη ασφαλείας.
Έξοδος κατάσβεσης (γνωστή ως R2) επιβλεπόμενη καθυστέρηση 0 έως 60 δευτερόλεπτα και με προστασία
από επαναφερόμενο διακόπτη ασφαλείας.
Προγραμματιζόμενη καθυστέρηση της επαναφοράς μετά την ενεργοποίηση της κατάσβεσης από 0 έως 60 λεπτά.