Ανιχνευτές

BENTEL
01
Beam με δυνατότητα ανίχνευσης καπνού.
4 επίπεδα ευαισθησίας. Εμβέλεια ανίχνευσης 70 μέτρα.

BENTEL
02
Συμβατικό Beam ανίχνευσης καπνού με ανακλαστήρα.
Εμβέλεια ανίχνευσης 70 μέτρα.
Διατίθεται και σε έκδοση addressable.

BENTEL
03
Πυρανιχνευτής ορατού καπνού και θερμοδιαφορικός.
Αν ανιχνεύσει απότομη μεταβολή θερμοκρασίας μπαίνει σε κατάσταση ετοιμότητας
και εάν ανιχνεύσει και καπνό δίνει συναγερμό.
Προδιαγραφές ΕΝ54 LPCB.

BENTEL
04
Πυρανιχνευτής θερμικός και θερμοδιαφορικός.
Ανιχνεύει ανώτατο όριο θερμοκρασίας.
Προδιαγραφές ΕΝ54 LPCB.

BENTEL
05

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα.
Κατάλληλος για ανίχνευση φωτιάς αργής εξάπλωσης.
Η χρήση του ανιχνευτή συνιστάται για περιοχές υψηλού κινδύνου και σε χώρους που
ένας ανιχνευτής θα μπορούσε να δώσει ψευδοσυναγερμούς.

BENTEL
06
Πυρανιχνευτής θερμικός και θερμοδιαφορικός.
Ανιχνεύει απότομη μεταβολή θερμοκρασίας και ανώτατο όριο θερμοκρασίας.
Προδιαγραφές ΕΝ54 LPCB.

BENTEL
07
Συμβατικός Πυρανιχνευτής θερμοκρασίας με ενσωματωμένη βάση.
Προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης και αλγορίθμων διάκρισης.
Πιστοποιητικά ΕΝ54.

BENTEL
08
Συμβατικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού με ενσωματωμένη βάση.
Προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης και αλγορίθμων διάκρισης.
Πιστοποιητικά ΕΝ54.

BENTEL
09
Αναλογικός (Addressable) θερμικός ανιχνευτής.
Σταθερής θερμοκρασίας με οπτική γωνία 360ο μέσω 2 Leds.
Ενσωματωμένο Test Switch.
Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.
Πιστοποίηση ΕΝ54 pr 5.

BENTEL
10

Αναλογικός (Addressable)  φωτοηλεκτρικός οπτικός ανιχνευτής καπνού.
Σταθερής θερμοκρασίας με οπτική γωνία 360ο μέσω 2 Leds.
Ενσωματωμένο Test Switch.
Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.
Πιστοποίηση ΕΝ54 pr 7.

BENTEL
11
Αναλογικός (Addressable)  διπλός ανιχνευτής, θερμικού και ορατού καπνού.
Σταθερής θερμοκρασίας με οπτική γωνία 360ο μέσω 2 Leds.
Ενσωματωμένο Test Switch.
Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.
Πιστοποίηση ΕΝ54 pr 7 , ΕΝ54 pr5.

Honeywell
12
Πυρανιχνευτής ορατού καπνού και θερμικός.
Πιστοποιητικά ΕΝ54 – 7:2000, EN54 – 5:2000, Class AIR CEA 4021.

Honeywell
13

Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός.
Θερμοκρασία λειτουργίας 58ο C.
Πιστοποιητικά ΕΝ54 – 5:2000 Class A2S.

Honeywell
14
Πυρανιχνευτής ορατού καπνού.
Πιστοποιητικά ΕΝ54.

Honeywell
15

Πυρανιχνευτής θερμικός μέγιστου ορίου.
Θερμοκρασία λειτουργίας 58οC.
Πιστοποιητικά ΕΝ54 – 5:2000 Class A2S.

COFEM
16
Ανιχνευτής καπνού Addressable για τους αναλογικούς πίνακες Cofem.
Δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένης ένδειξης λειτουργίας.
Πιστοποιημένοι κατά CDP.

COFEM
17
Addressable οπτικός ανιχνευτής καπνού με θερμικό στοιχείο.
Δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένης ένδειξης λειτουργίας.
Με ηλεκτροστατικό στοιχείο θερμότητας που ενεργοποιεί το συναγερμό όταν η θερμοκρασία φθάσει στους 64οC.
Πιστοποιημένοι κατά CDP.

COFEM
18

Addressable θερμοδιαφορικός ανιχνευτής.
Δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένης ένδειξης λειτουργίας.
Ενεργοποιεί το συναγερμό σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας στους 64ο C.
Πιστοποιημένοι κατά CDP.

COFEM
19
Συμβατικός οπτικός ανιχνευτής καπνού με θερμικό στοιχείο.
Πιστοποιημένοι κατά CDP.

COFEM
20

Συμβατικός ανιχνευτής καπνού.
Πιστοποιημένος κατά CDP.

COFEM
21

Συμβατικός θερμικός ανιχνευτής.
Δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένης ένδειξης λειτουργίας.
Ενεργοποιεί το συναγερμό σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας στους 64οC.
Πιστοποιημένος κατά CDP.

COFEM
22
Συμβατικός θερμοδιαφορικός  ανιχνευτής.
Δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένης ένδειξης λειτουργίας.
Με ηλεκτροστατικό στοιχείο θερμότητας που ενεργοποιείται στους 60οC.
Ενεργοποιεί το συναγερμό σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας στους 64οC.
Πιστοποιημένος κατά CDP.

BENTEL
23

Ανιχνευτής διαρροής αερίου (GAS).
Κατάλληλος για οικίες, μικρούς χώρους ανίχνευσης, κουζίνες κ.λ.π.
Κατηγορία προστασίας IP42. Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 55οC.
Υγρασία 0-90%,  Μόνωση: Class II.
Πιστοποιήσεις ΕΝ50194.

BENTEL
24

Ανιχνευτής IP διαρροής αερίου LPG.
Κατάλληλος για οικίες, μικρούς χώρους ανίχνευσης, κουζίνες κ.λ.π.
Sounder : 85db.
Πιστοποιήσεις ΕΝ50194, EN60529, EN50270.

COFEM
25

Αυτόνομος ανιχνευτής Αερίου (GAS).
Έξοδος Ρελέ 12V.