Τεχνικά χαρακτηριστικά Fire One

 

Τύπος συσκευής  WR–14     WR–14H   RF–4 Ασύρματο    RF–4H Ασύρματο
Τάση λειτουργίας  9 – 12 V DC     9 – 12 V DC     Μπαταρίες 2Χ3,6V ΑΑ Lithium  Professional Μπαταρίες 2Χ3,6V ΑΑ Lithium  Professional
Κατανάλωση  4mA σε ανίχνευση φλόγας 30mA σε συναγερμό 4mA σε ανίχνευση φλόγας 30mA σε συναγερμό 150mA σε ανίχνευση φλόγας 40mA σε συναγερμό 150mA σε ανίχνευση φλόγας 40mA σε συναγερμό
Relay εξόδου  Επαφές 0,5Α C,NO,NC  Επαφές 0,5Α C,NO,NC  Επαφές 0,5A C,NO  Επαφές 0,5A C,NO 
 Ευαισθησία 5.000 μετρήσεις ανά λεπτό   10.000 μετρήσεις ανά λεπτό    5.000 μετρήσεις ανά λεπτό  10.000 μετρήσεις ανά λεπτό    
 Θόρυβος Υπόβαθρου 10 μετρήσεις ανά λεπτό   10 μετρήσεις ανά λεπτό 10 μετρήσεις ανά λεπτό  10 μετρήσεις ανά λεπτό 
Θόρυβος Υπόβαθρου  -10oC έως +50o -10oC έως +50o -10oC έως +50o -10oC έως +50o
 Γωνία ανίχνευσης φλόγας 160o 160o 160o 160o
Όρια κάλυψης Φλόγας αναπτήρα / κεριού  5m  8m 5m 8m
Όρια κάλυψης 
Φλόγας 30cm Χ 30cm
50m   80m  50m  80m

Όρια κάλυψης
Φλόγας 1m Χ 1m

150m   250m  150m  250m
 Όρια κάλυψης
Φλόγας 3m Χ 3m
300m   500m  300m  300m
Συχνότητα λειτουργίας     433,92ΜΗz 433,92ΜΗz
Ισχύς εξόδου     10mW  ERP 10mW  ERP
Στεγανότητα    IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
Διαστάσεις Υ:  115mm
Π:   90mm
Β:   55mm
Υ:  115mm
Π:   90mm
Β:   55mm
Υ:  115mm
Π:   90mm
Β:   55mm
Υ:  115mm
Π:   90mm
Β:   55mm

 

backπροηγούμενο άρθρο