Πληροφορίες εγκατάστασης Fire One

Η ενσύρματη έκδοση χρειάζεται ένα καλώδιο τριών (3) ζευγών, ευρέως διαδεδομένο σε εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας (3 Χ 0,25), για την τροφοδοσία της συσκευής και την επικοινωνία της με το σύστημα ασφαλείας ή τον πίνακα πυρασφάλειας.
Η ασύρματη έκδοση τροφοδοτείται από μπαταρία της οποίας η αυτονομία είναι από δύο έως πέντε χρόνια. Για την τροφοδοσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ηλιακό στοιχείο.
Η επικοινωνία με το σύστημα ασφαλείας ή τον πίνακα πυρασφάλειας επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός δέκτη που λαμβάνει τα σήματα της ασύρματης συσκευής.
Η σύνδεση με τους πίνακες συναγερμών ή τους πίνακες πυρασφάλειας γίνεται μέσω των επαφών  Com, No, Nc ενός Relay που δίνει στη συσκευή το πλεονέκτημα να μπορεί να συνεργαστεί με όλα τα συστήματα.
Η συσκευή, με τη βοήθεια μιας επιπλέον εξόδου που διαθέτει και στις δύο εκδόσεις, μπορεί να γίνει διευθυνσιοδοτούμενη (addressable).  
Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μίας διεπαφής (interface) που αποκωδικοποιεί τη διεύθυνση του κάθε flame detector που συνδέεται με αυτή.
Την ξεχωριστή αυτή δυνατότητα της συσκευής μπορούμε να εκμεταλλευτούμε σε μεγάλες εγκαταστάσεις και να δώσουμε διεύθυνση σε κάθε flame detector.
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε εποπτική εικόνα μίας περιοχής μέσα από σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης με υπολογιστή ή τερματικής κονσόλας που συνδέεται με τη διεπαφή και απεικονίζει στην οθόνη της (display) τις διευθύνσεις των flame detectors που ενεργοποιούνται σε περίπτωση φωτιάς.
Πέρα από την εποπτική εικόνα που μπορούμε να έχουμε μέσω υπολογιστή ή τερματικής κονσόλας ο ανιχνευτής μπορεί να μας στείλει και με sms στο κινητό μας τον συγκεκριμένο ανιχνευτή που έχει δώσει alarm.

egatas

 

backπροηγούμενο άρθρο                                                                                                         επόμενο άρθροnext