Τι είναι το Optical Track

Στόχος και σκοπός της ανάπτυξης του συστήματος Optical Track ήταν το έλλειμμα που υπήρχε ως σήμερα για υψηλούς δείκτες ασφάλειας.
Με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο σύστημα παγίδευσης, πανίσχυρο και κυριολεκτικά απαραβίαστο.!!
Το σύστημα Optical Track συνθέτουν δύο βασικά μέρη:


Ο υπέρυθρος αισθητήρας σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι ορατός μετά την τοποθέτησή του και ο Controller.
Αρχή λειτουργίας του είναι η εκπομπή μιας φωτοδέσμης πολλαπλών παλμών τυχαίου και μοναδικού κώδικα.
Η επικοινωνία του αισθητηρίου Optical Track με τον Controller του βασίζεται στην τεχνολογία TRC (Transmit Receive Code), τεχνολογία που ανέπτυξε η επιστημονική ομάδα μας με αποτέλεσμα οι παλμοί της φωτοδέσμης να μην αντιγράφονται.
Μπορεί να τοποθετηθεί πίσω ή κάτω από οποιαδήποτε επιφάνεια, με αποτέλεσμα μόλις αυτή μετακινηθεί να ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας.