Πίνακες

Πίνακας (Κεντρική Μονάδα Ελέγχου).
Η κεντρική μονάδα ελέγχου είναι ο εγκέφαλος του όλου συστήματος ο οποίος ελέγχει όλα τα τερματικά αισθητήρια και συσκευές  που έχουμε εγκαταστήσει στον χώρο μας (ανιχνευτές κίνησης, μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές θερμοκρασίας, σειρήνα, πληκτρολόγιο χειρισμού κ.λ.π.).
Έχει τη δυνατότητα να στέλνει κωδικοποιημένα σήματα μέσω τηλεφωνικής γραμμής στα 24ωρα κέντρα λήψης σημάτων συναγερμού και να ενημερώνει για τα συμβάντα που γίνονται.
Υπάρχουν Πίνακες από 4 έως 512 ζώνες. Οι ζώνες χωρίζουν το σύστημα σε διάφορα μέρη, (π.χ. εάν πρόκειται για οικία το χωρίζουν σε κουζίνα, σαλόνι, υπνοδωμάτιο, κλπ).
Διαθέτει μπαταρία δική του, ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το σύστημα ασφαλείας να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά για αρκετές ημέρες και να παρέχει την προστασία και την ασφάλεια στον χώρο επίβλεψης του.
Η κεντρική μονάδα ελέγχου είναι τοποθετημένη σε μεταλλικό κουτί  με στιβαρή κατασκευή ώστε να καλύπτει όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.


DSC
01
Πίνακας συναγερμού  8 ζωνών επεκτάσιμος σε 64 ζώνες.
Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων 8.
Δυνατότητα και 32 ασύρματων ζωνών.
Υποστηρίζει τη χρήση T-Link για επικοινωνία μέσω δικτύου και Internet.
Αρχείο μνήμης 500 συμβάντων.
Δυνατότητα σύνδεσης με Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Honeywell
02
Πίνακας συναγερμού  6 ζωνών επεκτάσιμος σε 22 ζώνες.
Μέγιστος αριθμός πληκτρολογίων 16.
Αρχείο μνήμης 256 συμβάντων.
Δυνατότητα σύνδεσης με Κέντρο Λήψης Σημάτων.

JABLOTRON
03
Ενα υβριδικό σύστημα αποτελούμενο
από 4 ενσύρματες & 16 ασύρματες ζώνες.
Η κάθε ασύρματη ζώνη συντονίζει μέχρι 2 αισθητήρες φθάνοντας το
σύστημα μέχρι και 32 αισθητήρες.
Ο πίνακας συνδέεται με απλή τηλεφωνική γραμμή και με ασύρματο δίκτυο GSM.
Η προστασία της ασύρματης επικοινωνίας του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω μεταβλητών
κωδικών στην ψηφιακή μετάδοση των δεδομένων μεταξύ πίνακα και αισθητηρίων.