Διάθεση προϊόντων

anod

Μέχρι σήμερα τα προϊόντα μας διατίθεντο μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών της εταιρίας μας…
Η ανοδική πορεία της διάθεσης των προϊόντων μας τα τέσσερα τελευταία χρόνια στην Ελληνική αγορά, με μεγάλα και αξιόλογα έργα, αλλά και το ενδιαφέρον που δείχνουν επαγγελματίες & επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο τα συστήματα ασφαλείας, μας έχει βάλει στην ευχάριστη διαδικασία ανεύρεσης νέων συνεργατών.
Παράλληλα επεκτείνουμε τις συνεργασίες μας  διαθέτοντας  προϊόντα και σε χώρες του εξωτερικού. 
Ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα συνεργασίας με την Κυπριακή αγορά, όπως και με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.