Οπτική επαφή

optepaf

Τεχνολογία από το μέλλον… με απεριόριστη δυνατότητα εφαρμογών... 
Εμπνευσμένη, σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από Έλληνες επιστήμονες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Κατασκευασμένη από την logo2Περισσότεραlink