Επενδύσεις Στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2017

kefal

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, τις δυνατότητες αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών, έχοντας ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

horigi

Περισσότερα: Δείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου...