Υπόγεια παγίδευση

ipogΑόρατη προστασία.

  • Υπόγεια παγίδευση.
  • Ιδανική παγίδευση για  περιμετρική κάλυψη.  
  • Εφαρμογή κάτω από το χώμα.
  • Αόρατο και με πολύ υψηλό δείκτη ασφάλειας.