Αμπούλα Bonpet

 amp

 • Τεχνολογία και αισθητική.
 • Φιλική στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 • Δεν έχει ανάγκη συντήρησης για 10 χρόνια.
 • Δρα αυτόνομα όταν χρειασθεί.
 • Μη αγώγιμη σε δίκτυα υπό τάση.
 • Μηχανική λειτουργία με μηδενικό λάθος.
 • Δεν προκαλεί καμία βλάβη σε μηχανήματα και σε ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς και δεν αφήνει υπολείμματα.
 • 100% αποτροπή επανάφλεξης, 2η ενέργεια.
 • Ασφαλιστική κάλυψη έως 1.000.000,00€.
 • Μηδενικό κόστος απόσυρσης.
 • Ιδανική σχέση τιμής – αποτελεσματικότητας.
  Εγχειρίδιο Bonpetlink